Warunki budowy biogazowni

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich obiektach biogaz może być nadrzędnym źródłem elektryczności i ciepła?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpady organiczne są fundamentalnym źródłem do wytwarzania energii. W rezultacie udaje się unormować osady ściekowe, natomiast oczyszczalnia wcale nie musi korzystać z innych źródeł napięcia. Osady ściekowe są produktami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku procesu filtrowania ścieków. Fermentacja ma miejsce w specjalnej komorze, gdzie substancja organiczna jest rozkładana za pomocą bakterii metanowych. Dzięki temu powstaje właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach odpadów lokalnych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia wprost do atmosfery, robiąc w niej negatywne zmiany, np. niszcząc warstwę ozonową Ziemi. Szczególnie istotne jest, ażeby go „wychwytywać”, bo zbyt wysokie natężenie metanu wymieszanego z powietrzem jest niepokojące i – po prostu – może wybuchnąć. Optymalnym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy szansę to zrealizować na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą pulpę odpadową należy przebić na wylot, zaś w odwiertach zamontować rury przekłuwane, poprzez które będzie przesuwał się biogaz. Ujściami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest naprawdę likwidowane, ale owy system ma jeden ogromny mankament: gazu wydobywającego się z wysypiska nie można za pomocą żadnej metody spożytkować. Cały jest spalany przez pochodnie. Zatem lepszą metodą jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest łagodnie zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność wysypiska odpadków bazuje na dwóch powłokach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie też wyzyskują techniki wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z resztek po produkcji wiejskiej albo ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Zalety wykorzystywania biogazu

Obok eliminacji wypuszczania do atmosfery substancji trujących, atutów ze stosowania biogazu jest co najmniej parę. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, więc im więcej zainteresowanych będzie z niego czerpało, tym słabsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (podczas ich wypalania tworzą się szkodliwe związki). Jego specyfiką jest podwyższanie klasy nawozu (powstaje tzw. poferment, czyli przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą ilość „negatywnych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), skłonność do utrzymania stanu równowagi torfu w ziemi i redukcja patogenów (w wyniku higienizacji). Co ważne, za pomocą biogazu, spada o prawie 80% intensywność „brzydkich zapachów”, zaś wody naziemne i gruntowe udaje się w decydującym stopniu „uchronić” od zabrudzeń.

Cel: Wznoszenie systemu wykorzystującego biogaz

Wzniesienie instalacji biogazowej dobrze byłoby polecić przedsiębiorstwu, które posiada duże doświadczenie i przydatne uprawnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która świadczy takie usługi, jak: przygotowywanie instalacji gazowych, ich budowę, montaż oraz nadzór, rekultywację obszarów zielonych, organizowanie i wzniesienie zespołów odgazowania wysypisk nieczystości, założenie kompletnej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do jego odsysania i założenie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo posiada doskonałej klasy sprzętem, m. in. urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszt postawienia biogazowni jest uzależniony od wielu elementów, m.in. od miejsca, typu substratu, który będzie w niej stosowany bądź kwoty dofinansowania. Przeciętny wydatek wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, zaś inwestycja będzie opłacalna w przeciągu 3 lat. Jeżeli chodzi o mniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, wtedy koszt wynosi prawie 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Inwestycja zwraca się w prawie 5 lat. Należałoby nadmienić, że biogaz kwalifikuje się do jednego z wysoce stabilnych surowców do pozyskiwania energii. Mechanizm fermentacji masy organicznej jest mechanizmem nieustannym, co znaczy, iż zachodzi 24 godziny na dobę. Instalacja biogazowa może wtedy nie tylko „wyzerować” budżet, lecz również dawać znaczne wpływy. Jest to uzależnione od okresu pozostawania w instalacji rozkładającej się materii, okazałości pojemników bądź poziomu wykorzystania powstałego ciepła.

Jaki teren nadaje się pod system pozyskiwania biogazu?

Przede wszystkim ten, do którego inwestor posiada prawo (posiada umowę przeniesienia własności bądź wynajmu), posiada najmniej 2-3 ha i nie posiada wyglądu przydługiego, smukłego czworokąta. Przed zaplanowaniem instalacji należy rzucić okiem, czy w przeciągu paru lat nie uda się otrzymać ościennych działek (przydadzą się do transformacji instalacji biogazowej). Następnymi etapami są: obejrzenie planu zagospodarowania przestrzennego, miejsca biogazowni względem kolejnych zabudowań, m in. budynków, umiejscowienia sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zapasu substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem i wykorzystywaniem biogazu, kliknij w niniejszy odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *