Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce i na świecie wyjątkowo popularne, o czym decyduje ich łatwa dostępność, liczebność oraz niezależny proces odtwarzania za sprawą bezpośrednich procesów środowiskowych. Do takich źródeł należy:

 • energia geotermiczna
 • energia solarna
 • energia wody
 • kinetyczna
 • energia pochodząca ze spalania biomasy

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, szczątki drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy można wyprodukować dwie odmiany energii – cieplną oraz elektryczną. Ponadto warto zużyć ją do wygenerowania paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa to rośliny, ich komponenty, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające w czasie wielorakich procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odpady powstające w trakcie filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, biodiesel oraz biogaz (więc te półprodukty i składniki, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Należy mieć na uwadze, iż biogaz powstaje także samoczynnie w wyniku rozkładania się masy organicznej. Ze względu na rodzaj podłoża, które jest wykorzystywane przy celowej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, m. in. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła wypływające z sektora roślinnego, np. uprawy energetyczne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać biogaz?

Którakolwiek instalacja dedykowana do wytwarzania biogazu ma inną budowę ze względu na wdrożony materiał. Ogólnie jednak można wymienić najważniejsze jej składowe, bez których właściwie nie byłaby w stanie funkcjonować: maszyna do początkowej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji materiału), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie opracowywania i montażu instalacji biogazowych pozytywną reputacją w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. posiada odrębną pracownię, gdzie wykonuje kompleksową dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych bądź bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a zatem biogazie).

Decydującymi jego składnikami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do pozostałych elementów trzeba zaliczyć, m.in. tlen (do 1%). Metan jest łatwopalny, zaś w wyższym natężeniu – eksplozyjny. Z tego powodu doskonałym środkiem na zapewnienie energii dla domu oraz ochrona natury (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja niezawodnego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia wcale nie są tym samym. Pierwsza struktura jest wykorzystywana tylko do wytwarzania biogazu, druga – do uzyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania jest jednym z elementów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa fundamentalne systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wywierceniu w bryłach wysypiska otworów (na wylot). Później montuje się w nich rury perforowane – w środku będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, zaś efektem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Za sprawą owej technice trujące gazy praktycznie w ogóle nie są przekazywane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu takiej samej struktury, natomiast rozbieżnością jest włączenie jej do przewodów gazowych z komponentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz wysysany jest ze składowiska odpadów w subtelniejszy sposób. Oprócz tego zasłania się je warstwą glinowo – piaskową i rekultywacyjną. By zyskać maksymalną szczelność, umieszcza się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego używa się w pierwszej kolejności do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (wraz z elektryczną; w systemach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą eksperci z firmy Wagra, którzy posiadają dobrą wiedzę oraz doświadczenie w projektowaniu oraz tworzeniu takich instalacji. W ofercie można odszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja całkowitych systemów, pozwalających odgazować odrzuty publiczne
 • odgazowanie wysypisk śmieci przy użyciu systemu biernego
 • budowa instalacji do przeobrażania i oczyszczania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • instalacja maszyn oczyszczających biogaz

Pracownicy firmy w jakiejkolwiek chwili zapewniają pomoc. Są w stanie zrobić początkową analizę co do dochodowości całkowitej inwestycji. Dodatkowo mamy możliwość poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, monitoring, konserwację oraz serwis wszystkich urządzeń.

Jeśli zamierzasz wiedzieć więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, niniejszy odnośnik zaprowadzi Cię na przydatną stronę – Biogaz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *