W Polsce pracowanie jako notariusz jest bardzo pożądane, bo wcale nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się popularnie mówi – jednostką, której mogą powierzyć sekrety obywatele, lecz równolegle kimś, kto bardzo dobrze odnajduje się w złożoności kodeksów i przepisów. Pracownik kancelarii notarialnej powinien dbać o interesy swoich Kontrahentów i troszczyć się o wcześniej przytoczonych najlepiej jak potrafi. Najważniejsze pytanie – jakie kwestie zawierzymy kancelarii notarialnej i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał narodzić się w dwunastym wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z ery Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty ukazywały się nieprzerwanie po 1309 r. Notariat w naszym kraju przybrał na znaczeniu głównie w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim pertraktacje obligujące do przygotowania wiarygodnych dokumentów oraz pozostałych zaświadczeń notarialnych. W tym też czasie pojawiły się statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

Przez lata notariat odczuwalnie się rozwinął, a kluczową funkcję miał też w czasie zaborów, czyli na przestrzeni niemal 124 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, musiało upłynąć piętnaście lat nim zakodowano Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie konkretnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie nad Wisłą mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz przede wszystkim, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego podstawowym celem jest dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w czasie realizacji powierzonego zadania winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to także człowiek, któremu Partnerzy zawierzają swoje tajemnice i kłopotliwe sprawy , zatem jedną z pożądanych cech, którą powinna zapewniać świetna kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz opłaca się upewnić, czy notariusz, któremu zamierzamy zlecić ważne dla nas kwestie, ma systematycznie poszerzaną, specjalistyczną wiedzę. Upewnijmy się również, czy kancelaria notarialna daje Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez większych obaw umieścimy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Będzie to niezbędny etap, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Zdecydowanie więcej różnorakich certyfikatów powinien do kancelarii notarialnej przesłać ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. W przypadku kupującego, jest to dość krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz niekiedy poświadczenia z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego relatywnie dużo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najistotniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one klarowne i zrozumiałe dla zainteresowanych podmiotów. Dopilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.